ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp130,000 IDR
1 سال
Rp130,000 IDR
1 سال
Rp130,000 IDR
1 سال
.net
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
.org
Rp167,000 IDR
1 سال
Rp167,000 IDR
1 سال
Rp167,000 IDR
1 سال
.biz
Rp155,000 IDR
1 سال
Rp155,000 IDR
1 سال
Rp155,000 IDR
1 سال
.info
Rp183,000 IDR
1 سال
Rp183,000 IDR
1 سال
Rp183,000 IDR
1 سال
.co
Rp387,000 IDR
1 سال
Rp387,000 IDR
1 سال
Rp387,000 IDR
1 سال
.news
Rp307,000 IDR
1 سال
Rp307,000 IDR
1 سال
Rp307,000 IDR
1 سال
.id hot!
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.co.id
Rp310,000 IDR
1 سال
Rp310,000 IDR
1 سال
Rp310,000 IDR
1 سال
.web.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.or.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.ac.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.sch.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.my.id hot!
Rp12,000 IDR
1 سال
Rp12,000 IDR
1 سال
Rp12,000 IDR
1 سال
.biz.id
Rp60,000 IDR
1 سال
Rp60,000 IDR
1 سال
Rp60,000 IDR
1 سال
.tv new!
Rp375,000 IDR
1 سال
Rp375,000 IDR
1 سال
Rp375,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains